Sociaal en christelijk engagement

Het Sint-Lievenscollege wil een eigentijds christelijk geïnspireerde school zijn. Binnen de groep personeelsleden zijn er mensen die vanuit hun christen zijn deze zorg expliciet willen dragen.

De pastorale werkgroep bestaat uit de directie, leerkrachten en ook leerlingen, die geregeld samenkomen om voorstellen te bespreken en initiatieven uit te werken. Er is geregeld een overkoepelende vergadering met de betrokkenen van onze twee secundaire scholen (humaniora en handelsschool).

Pastoraal op school heeft alles te maken met het delen met elkaar van de kostbare parel van het geloof, en zoekt naar uitdrukkelijke kansen om het geloof te vormen, te ontwikkelen en concreet gestalte te geven.

Concrete initiatieven worden verder in kleine groepjes uitgewerkt.

Een greep uit het huidige aanbod:
Gezinsvieringen op zondag, bezinningsbundel tijdens de advent, acties rond Welzijnszorg en Broederlijk Delen, …