Peter- en meterwerking

Vanaf de vijfdes krijgen onze leerlingen de gelegenheid om het peter – of meterschap van een klas uit de eerstes op te nemen, samen met enkele vrienden of vriendinnen.
Peter of meter worden van een eerste jaar houdt toch wel enige verantwoordelijkheid in en brengt ook met zich dat je best beschikt over enkele sociale vaardigheden.

Wie geïnteresseerd is om in te stappen in dit project, moet zich wel kunnen vrijmaken en engageren om enkele activiteiten van de eerstes mee te ondersteunen. Meer bepaald wordt concreet van de meters en peters verwacht:

– meewerken aan het onthaal van de eerstejaars op 1 september vanaf 08.00 uur.
– een uitvoerige presentatie van jezelf in de klas waarvan je meter of peter bent.
– geregelde aanwezigheid in de ontspanningszaal van de eerstes bij je ‘mete-/petekinderen’
– actieve organisatie en deelname met de eerstejaars op de adventshappening in november.