Nu

Leren en leven op het Sint-Lievenscollege is geïnspireerd door een duidelijke pedagogische visie, ons opvoedingsproject. Welke zijn de drie aspecten van ons opvoedingsproject?

1. Het leren
2. Het verwerven van vaardigheden en attitudes
3. De christelijke inspiratie.

Deze drie aspecten hebben in de lange en rijke geschiedenis van de school vorm gekregen en werden in de verschillende periodes getoetst aan de evoluerende samenleving. Traditie en evolutie spelen in onze school een belangrijke rol.

Ook vandaag willen wij deze aspecten ontwikkelen en gestalte geven in de opvoeding van jongeren. Om dit opvoedingsproject zo goed mogelijk te realiseren is geregeld overleg nodig met alle betrokkenen. Dit gebeurt in de directieraad, de leerlingenraad, de ouderraad en de schoolraad.

De realisatie ervan gebeurt in de 27 studierichtingen die over de zes jaren heen worden georganiseerd.