Huidige Leerling
Oproep aan oud-leerlingen
Gepubliceerd op 11/05/2015

Sinds uw afstuderen woont u ongetwijfeld op een nieuw adres, heeft u een nieuw telefoon- of GSM nummer, een email adres, …¬†
Wens je op de hoogte te blijven van onze activiteiten, het programma en een uitnodiging voor onze 150 jaar viering te ontvangen ?

Stuur een mail naar onthaal@sintlievenscollege.be met onderwerp: OLV GEGEVENS en vermeld hierin je naam, afstudeerjaar, huidig adres, tel.nr. en/of GSM nr. zodat we je op de hoogte kunnen houden.

Neem alvast een kijkje op de website van 150 jaar Sint-Lievenscollege